Mobil malware-kampanje

shutterstock_149255174-1 Malware campaign main picture small
Publisert: 24/10/2016

Virus på din mobil eller nettbrett? Stopp. Tenk. Koble til. Hold nettkriminelle ute av dine mobile enheter.

NTNU, i et samarbeid mellom Center for Cyber ​​and Information Security (CCIS) faggruppen for Cyberforsvar og Testimon Forensics Group, vil i løpet av den siste uken i oktober 2016 delta i Europol European Cybercrime Centre (EC3) sin mobil malware-kampanje. Samarbeidet om malware-kampanjen kommer som en naturlig forlengelse av NTNU sitt pågående samarbeid om forskning med EC3, gjennom NTNU Testimon Forensics Group. CCIS Defence Group og Testimon Forensics Group samarbeider også tett på å etablere en Malware lab.

Se kampanjevideoen her

Målet med kampanjen er å øke bevisstheten blant brukere om hvordan å beskytte seg fra å få malware på mobile enheter. Nettkriminelle har stor appetitt på å gjøre innbrudd på mobile enheter, og det er en reell risiko for at hackere kan stjele penger og sensitiv informasjon, bruke enhetene som botnet og spionere på dine aktiviteter. Gjennom hele uken vil kampanjen minne oss om hvordan man kan beskytte sine mobile enheter fra nettkriminelles målrettede angrep.

Kampanjen er en del av norsk og europeisk sikkerhetsmåned. Mange partnere i kampanjen (22 medlemsstater i EU, 3 ikke-EU-land og 2 EU-organer), fra Norge sin side NTNU, NorSIS og Kripos, vil øke bevisstheten om dette kriminelle fenomenet og dets konsekvenser.

Over 45 partnere fra internett-sikkerhetsbransjen, finansinstitusjoner, nasjonale departementer og CERTer (Computer Emergency Response Teams) støtter denne kampanjen på nasjonalt nivå.

Les mer om hvordan du kan beskytte deg mot malware på mobile enheter:

www.ntnu.no/malwarelab

For å hjelpe folk til å beskytte sine mobile enheter bedre fra nettkriminalitet er informasjonsmateriale gjort tilgjengelig på nettsiden. Disse tipsene vil hjelpe til å sikre daglig bruk av mobile enheter, som å laste ned apps, nettbank, tilkobling til WiFi, eller hvordan å unngå å bli et offer for mobil ransomware.

Følg med på Facebook og Twitter for kontinuerlige tips i løpet av uken

Facebook: @TestimonForensics   /  @centerforcis

Twitter: @TestimonF  /  @CCIS.no

Følg kampanjen på hashtag #mobilemalware

 

Europol’s sosial media-kontoer:

Twitter: @Europol @ EC3Europol

Facebook: https://www.facebook.com/europol

YouTube: https://www.youtube.com/user/EUROPOLtube

 

For mer informasjon kontakt førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn, CCIS, geir.dyrkolbotn@ccis.no eller professor Katrin Franke, NTNU Testimon Forensics Group, katrin.franke@ntnu.no.