Meet the Partner: Datatilsynet

CCIS Datatilsynet-lite
Publisert: 20/10/2016

”Meet the Partner” er en månedlig serie med foredrag, der en av NTNU CCIS sine partnere får presentere seg, sine satsingsområder, og opprette kontakt med både studenter og tilsatte ved NTNU Gjøvik.

Datatilsynet var første partner i denne serien. 19. september orienterte direktør Bjørn Erik Thon om Datatilsynets motivasjon for å være partner i CCIS, utfordringer fremover og nytt regelverk. Senioringeniør Martha Eike fortalte om Privacy by design, før Helge Veum tok for seg spenningsforholdet mellom personvern og sikkerhet.

Kommende “Meet the partner”-dager er:

  • 17. oktober – Oslo Politidistrikt
  • 14. november – Telenor Norge AS
  • 12. desember – KPMG